Jesteś tutaj

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W 2014 roku, korzystając z funduszy Swiss Contribution rozpoczęliśmy wdrażanie programu Corporate Social Responsibility, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach programu poczyniliśmy wiele działań mających na celu jasne wytyczenie misji i wizji rozwoju firmy, usprawnienie zewnętrznych i wewnętrznych procesów komunikacyjnych, wsparcie działań na rzecz rozwoju zawodowego pracowników oraz zaangażowania firmy w życie społeczności lokalnej. Pozyskane środki zostały zainwestowane również w systemy GPS ETOS oraz MobileEye, pozwalające na monitorowanie i ekonomiczne zarządzanie flotą pojazdów oraz przekładające się na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i samych kierowców.
 
 
Czym jest CSR?
Jest to strategia, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach, oprócz ekonomicznych, uwzględniają także aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie dba o tworzenie przejrzystych relacji z pracownikami, klientami i partnerami. Zgodnie z ideą CSR firma stosuje jasne praktyki biznesowe oparte na szacunku dla społeczności, środowiska i pracowników.

Przyjmując strategię zgodną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przedsiębiorstwo dobrowolnie zobowiązuje się postępować w sposób etyczny i zgodny z panującymi standardami organizacyjnymi, środowiskowymi i kulturowymi.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie Interglobus Tour:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i kierowców nowemu systemowi monitorowania GPS ETOS oraz systemowi prewencji kolizyjnej Mobileye.
  • Minimalizowanie spalania paliwa oraz zwiększanie efektywności w gospodarowaniu zasobami.
  • Wprowadzenie przejrzystej polityki personalnej, m.in. poprzez prowadzenie jasnego systemu wynagradzania i premiowania pracowników, zgodnego z polityką równości.
  • Wdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej ułatwiającego wymianę informacji wewnątrz firmy i dzielenie się wiedzą z pracownikami.
  • Zwiększenie zaangażowania społecznego, poprzez działania i partnerstwa lokalne służące wsparciu i promocji regionu.
Szczecin
wynajem autokarów
Kołobrzeg
wynajem autokarów
Świnoujście
wynajem autokarów
Berlin